سخنران: امیر سرتیپ خرم طوسی – مشاور عالی فرماندهی کل ارتش و فرمانده قرارگاه راهیان نور